Ochrana osobních údajů

Pozměněno dne 2. května 2018 – Aktualizováno dne 4. března 2021, aby se zlepšilo porozumění našim uživatelům

Vaše soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro nás ve společnosti NETATMO („NETATMO“, „my“ nebo „naše“) velmi důležitá. Z tohoto důvodu jsme vypracovali Zásady ochrany soukromí, v nichž vysvětlujeme naše zásady ve vztahu k údajům, které identifikují nebo umožňují identifikovat, ať už přímo nebo nepřímo, osobu užívající jeden nebo několik konkrétních prvků („osobní údaje“) včetně opatření používaných našimi propojenými řešeními („opatření“). Takové osobní údaje vytváří nebo shromažďuje společnost NETATMO, nebo nám je poskytnete přímo vy sami při používání některých produktů NETATMO („produkt“), našich webů či obecněji jakýchkoli adres URL spravovaných společností NETATMO či jejími službami („webové služby“) a našeho softwaru („software“, „počítačový software“ a „mobilní software“). Ve významu tohoto dokumentu se „službami“ rozumí web, webové služby, počítačový software i mobilní software.
Současné Zásady ochrany soukromí se vztahují na osobní údaje zpracovávané společností NETATMO prostřednictvím webových stránek a připojených produktů. Pokud používáte mobilní software Home + Control, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů připojené k tomuto mobilnímu softwaru.

SHODA S PRÁVNÍMI PŘEDPISY O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů, ke kterému dochází, když používáte služby poskytované společností NETATMO, probíhá v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, jako je, mimo jiné, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („Obecné nařízení o ochraně údajů 2016/679“ neboli „GDPR“) a také další evropské nebo lokální zákony a předpisy platné v tomto oboru, které mohou být časem přidány nebo nahrazeny (zde souhrnně „právními předpisy o ochraně údajů“).

IDENTITA SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při používání služeb provádí zpracování všech osobních údajů společnost NETATMO jakožto správce osobních údajů:
NETATMO
73 Rue de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt,
France

ZALOŽENÍ ÚČTU

Chcete-li využívat našich služeb (nakupovat v našem internetovém obchodě, používat naše mobilní nebo webové aplikace, kontaktovat naši zákaznickou podporu nebo se stát certifikovaným instalačním technikem Netatmo), je třeba, abyste si u nás založili svůj osobní účet.
Když tak učiníte prostřednictvím našich webových stránek nebo našeho mobilního softwaru, budete požádáni o poskytnutí své e-mailové adresy a vytvoření hesla (hashovaného). Vezměte prosím na vědomí, že oba tyto údaje jsou povinné a nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované služby. Pokud tyto povinné údaje neposkytnete, nebudeme vám moci zřídit uživatelský účet.

Na základě smlouvy zpracujeme vaše údaje, abychom vám mohli zřídit a spravovat osobní klientský účet.

Také můžeme zpracovat vaši e-mailovou adresu za účelem komunikace a přímého marketingu. Další informace o tomto zpracování najdete v kapitole KOMUNIKACE A PŘÍMÝ MARKETING


Data shromážděná za účelem vytvoření účtu budou uchovávána po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu (který můžete ukončit zasláním požadavku na smazání údajů na adresu privacy@netatmo.com). Rovněž si vás dovolujeme informovat, že váš účet bude automaticky smazán, pokud nebude po dobu 3 let vykazovat žádnou aktivitu. Pro uživatele mobilního softwaru Home + Control toto odstranění odstraní také data spojená s tímto mobilním softwarem.
Vezměte na vědomí, že můžete revidovat a upravovat své osobní údaje a další informace prostřednictvím našich webových stránek a mobilních aplikací.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

KONTAKTOVÁNÍ NAŠÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Když se obrátíte na naši zákaznickou podporu, zaznamenáme důvod, kvůli kterému nás kontaktujete a vaši zprávu. Vezměte prosím na vědomí, že oba tyto údaje jsou povinné a nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované služby. Pokud některé z polí nevyplníte, nemusí být váš požadavek náležitě vyřízen. Také vezměte na vědomí, že nám pro upřesnění vašeho dotazu můžete poslat připojený soubor. Na základě smlouvy zpracujeme vaše údaje výlučně za účelem předání vašeho dotazu příslušnému internímu oddělení a zaslání odpovědi na váš dotaz.

Na právním základě smlouvy můžeme v případě potřeby a s vaším souhlasem využít přístup k údajům vaší instalace (uživatelskému účtu a údajům souvisejícího produktu) za účelem poprodejních služeb, diagnostiky a řešení případných problémů.

Na základě našeho legitimního zájmu o zlepšování vztahů s našimi zákazníky vás informujeme, že uchováváme historii vaší komunikace se zákaznickou podporou.


Údaje shromážděné naší zákaznickou podporou uchováváme maximálně po dobu 6 let.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

WEBOVÉ STRÁNKY

Prohlížení našich webových stránek a používání webových aplikací

Soubory cookie a podobné technologie

Při prohlížení webu NETATMO se do vašeho prohlížeče uloží soubory cookie. Soubor cookie je informace, kterou počítačový program hostující naše webové stránky předává vašemu prohlížeči, když vstoupíte na web. Soubory cookie napomáhají s poskytováním doplňkových funkcí webových stránek a pomáhají nám přesněji analyzovat používání webu. V některých případech budete před použitím určitých typů souborů cookie požádáni o poskytnutí předběžného souhlasu. Doporučujeme vám, abyste ponechali soubory cookie zapnuté nebo aktivované, protože vám umožní využívat některé funkce webu.

Nezbytné

Analýza a personalizace

Obchodní partneři

Sociální média

Přijmout

Soubory cookie třetích stran zlepšující interaktivitu stránek.

Cookie sociálních médií vám umožňují interakce s následujícími platformami sociálních médií:

Facebook / Instagram. Přehled sociálních pluginů Facebooku najdete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Další informace společnosti Facebook o zásadách ochrany osobních údajů najdete na: https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter. Další informace společnosti Twitter o zásadách ochrany osobních údajů najdete na: https://twitter.com/privacy.

LinkedIn. Další informace společnosti LinkedIn o zásadách ochrany osobních údajů najdete na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube. Přehled sociálních pluginů YouTube najdete na adrese: https://www.youtube.com/yt/dev/ Další informace o zásadách YouTube ohledně ochrany osobních údajů najdete na: https://support.google.com/youtube/answer/2801895Soubory cookie pro vyhodnocování návštěvnosti

Tyto soubory nám umožňují získávat anonymní statistiky o našich webových stránkách, abychom mohli optimalizovat jejich ergonomičnost, obsah a navigaci.
Prostřednictvím těchto souborů cookie může NETATMO získat přístup pouze k následujícím kategoriím údajů: IP adresa, jedinečné ID souboru cookie, informace o zařízení uživatele a aktivitě na webových stránkách (první a poslední návštěva, délka návštěvy, čas příchodu a odchodu apod.).
Pokud jste souhlasili s uložením těchto souborů cookie, můžete později kdykoliv své rozhodnutí změnit a zakázat statistické analýzy dat o vaší navigaci přímo z tabulky.

Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM níže.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI – ODKAZY NA DALŠÍ WEBY

Tyto Zásady ochrany soukromí se nevztahují na webové stránky třetích stran. Přestože naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, neznamená to, že NETATMO kontroluje nebo souhlasí s obsahem webových stránek třetích stran, které nejsou provozovány či kontrolovány společností NETATMO. Další informace o tom, jak tyto stránky nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných webových stránek.

Nákup v našem internetovém obchodě

Abychom mohli vyřídit vaše objednávky v našem internetovém obchodě, budete vyzvání k vyplnění vašeho účtu a uvedení následujícíh údajů: křestní jméno a příjmení, oslovení (pan nebo paní), e-mailovou adresu, doručovací adresu, fakturační adresu a telefonní číslo. Vezměte prosím na vědomí, že tyto údaje jsou povinné. Pokud vynecháte některé povinné pole, může to ohrozit vyřízení vaší objednávky. Také nám můžete sdělit své datum narození.

Na základě smlouvy zpracujeme dané povinné údaje, abychom vám mohli zřídit účet v našem internetovém obchodě a vyřídit vaši objednávku včetně doručení zboží.

Když nám poskytnete tyto informace, zpracujeme vaše datum narození pro účely vaší narozeninové nabídky v rámci našeho legitimního zájmu o přímý marketing. Další informace o tomto zpracování najdete v kapitole KOMUNIKACE A PŘÍMÝ MARKETING níže.

Informujeme vás, že na základě smlouvy rovněž uchováme vaši nákupní historii, kterou budete mít přístupnou na svém účtu. Tyto údaje můžeme rovněž zpracovat pro analytické profilovací účely. Další informace o analytickém profilování najdete v kapitole Analytické profilování pro marketingové účely níže.


Údaje související s vaším účtem v našem internetovém obchodě budou uchovávána po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu (který můžete ukončit zasláním požadavku na smazání údajů na adresu privacy@netatmo.com).
V souladu s platnou legislativou budou platební doklady uchovávány po dobu 10 let od konce fiskálního roku.
Vaše platební karta a další informace o vašem finančním účtu budou zpracovány výhradně naším poskytovatelem služeb STRIPE v souladu s našimi smluvními podmínkami a podle platné legislativy. NETATMO neshromažďuje a žádným způsobem nezpracovává žádné finanční informace v rámci nákupní transakce.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

KOMUNIKACE A PŘÍMÝ MARKETING

Přímý marketing prostřednictvím elektronické pošty

Vaši e-mailovou adresu můžeme používat k tomu, abychom vám zaslali informace o produktech, narozeninové nabídky (pokud se rozhodnete poskytnout nám tyto informace), dotazníky a obchodní nabídky.
Na základě vašeho výslovného souhlasu bude vaše e-mailová adresa zpracována, abychom vám elektronickou poštou mohli posílat nabídky, nové zpravodaje, informace o nových produktech a propagační kampaně související s produkty a službami LEGRAND, NETATMO a BTICINO.
Vezměte na vědomí, že můžete kdykoliv odmítnout toto zpracování a zrušit odběr našich informací kliknutím na odkaz, který se nachází v dolní částí každého našeho e-mailu, nebo postupem popsaným v kapitole UPLATNĚNÍ PRÁV UŽIVATELE.
Vaše e-mailová adresa bude uchovávána po dobu vzájemného smluvního vztahu (který můžete ukončit zasláním požadavku na smazání údajů na adresu privacy@netatmo.com). Rovněž si vás dovolujeme informovat, že váš účet bude automaticky smazán, pokud nebude po dobu 3 let vykazovat žádnou aktivitu.Dovolujeme si vás informovat, že zpracováváme otevření e-mailu a kliknutí, abychom mohli vyhodnocovat účinnost našich kampaní na základě našeho legitimního zájmu na zlepšování naší komunikace.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

Komunikace v Aplikacích a Nabízená Oznámení

Komunikace v Aplikacích

NETATMO vám může zasílat komerční a/nebo provozní komunikaci přímo do mobilní aplikace. Za tímto účelem bude zaznamenán vámi zvolený jazyk, aby bylo možné nastavit jazyk naší komunikace. Také si vás dovolujeme informovat, že na základě vašeho výslovného souhlasu, bude NETATMO shromažďovat a zpracovávat údaje pro vyhodnocování návštěvnosti a sledovanosti prostřednictvím analytických nástrojů instalovaných v mobilních aplikacích, a to za účelem posouzení úspěšnosti komerčních kampaní. Další informace o tomto analytickém zpracování najdete v kapitole Soubory cookie a podobné technologie používané v mobilních aplikacích.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

Nabízená oznámení

Vaše mobilní aplikace vám může nabízet oznámení a upozornění (například vaše Meteostanice může na vaše mobilní zařízení zaslat upozornění v případě, kdy dojde k nevšednímu jevu např. z hlediska teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku či počasí obecně). Vezměte na vědomí, že ze svého účtu můžete tato oznámení a upozornění kdykoliv deaktivovat či upravit.

Analytické profilování pro marketingové účely (prostřednictvím e-mailu a komunikace v aplikacích)

Společnost NETATMO se snaží zlepšovat zkušenost svých zákazníků tím, že jim zasílá pouze relevantní informace. Pokud jste vyjádřili souhlas se zasíláním informací, dovolujeme si vás informovat, že provádíme výzkum zájmů zákazníků včetně určitých profilovacích analytických činností, a to za účelem personalizace přímého marketingu na základě produktů, které používáte (produkty spárované s vaší aplikací) a/nebo zakoupených produktů (nákupní historie). Toto zpracování probíhá na základě našeho legitimního zájmu neustále zlepšovat naši komunikaci a vztahy se zákazníky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud si nepřejete od nás dostávat přizpůsobená sdělení, můžete kdykoliv odmítnout účast na těchto profilovacích analýzách postupem popsaným v kapitole UPLATNĚNÍ PRÁV UŽIVATELE.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

Průzkumy, dotazníky a soutěže

Průzkumy a dotazníky

Čas od času může společnost NETATMO požádat zákazníky o účast v průzkumu a shromažďovat jejich odpovědi na základě svého legitimního zájmu zlepšovat produkty, služby a vztahy se zákazníky. Ať už jsou pozvánky k průzkumu doručeny e-mailem nebo v aplikaci, dovolujeme si vás informovat, že zpracování dat z těchto průzkumů můžeme svěřit externím poskytovatelům těchto služeb. Takový příjemce dat bude zpracovávat vaše osobní údaje pouze za účelem zpracování a vyhodnocení vašich odpovědí na naše otázky v souladu s našimi smluvními podmínkami a platnou legislativou.
Údaje z průzkumu se zpracovávají anonymně a uchovávají se po dobu 2 let.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

Soutěže

Čas od času může společnost NETATMO organizovat na svém webu soutěže. Chcete-li se zúčastnit soutěže, bude třeba, abyste vyplnili příslušný formulář a přijali podmínky dané soutěže. Zpracování těchto údajů bude prováděno na základě smlouvy. Vezměte na vědomí, že pro tyto účely můžeme jako zpracovatele údajů využít externích poskytovatelů služeb. Takový příjemce dat bude zpracovávat vaše osobní údaje pouze za účelem zpracování a vyhodnocení soutěže a určení výherce v souladu s našimi smluvními podmínkami a platnou legislativou.
Údaje ze soutěží jsou uchovávány po dobu 2 let.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

MOBILNÍ APLIKACE A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Zpracování běžné pro všechny naše mobilní aplikace

Soubory cookie a podobné technologie používané v mobilních aplikacích

Služby třetích stran nezbytné pro správnou funkci mobilní aplikace

Aplikace pro iOS a Android používají nástroj Crashlytics (Google), který monitoruje případná selhání aplikace, k nimž může během jejího používání dojít.
V reálném čase je odesíláno pouze hlášení o selhání s přesnými informacemi o části kódu a zařízení. Tato hlášení slouží výhradně ke zjednodušení údržby a zvýšení stability aplikace.
Vezměte na vědomí, že společnost NETATMO má přístup k následujícím osobním údajům, které pro tyto účely zpracovává: jedinečné ID souboru cookie, IP adresa, informace o zařízení (výrobce, značka a jedinečné ID zařízení, fyzické umístění zařízení v době poruchy apod.). Údaje o poruše se uchovávají po dobu 90 dní.
Více informací o tom, jak Google zpracovává údaje získané prostřednictvím nástroje Crashlytics, najdete na adrese: https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html

Služby třetích stran využívané k měření návštěvnosti a sledovanosti v mobilních aplikacích

Používáme Firebase (Google) ke sběru statistických dat, na základě kterých poznáváme, jak uživatelé pracují s našimi mobilními aplikacemi a používají naše produkty a služby. Více informací o tom, jak Google zpracovává údaje získané prostřednictvím nástroje Firebase, najdete na adrese: https://docs.fabric.io/apple/fabric/data-privacy.html
Vezměte prosím na vědomí, že NETATMO získává a zpracovává následující osobní údaje: jedinečný identifikátor souboru cookie, IP adresa, informace o prováděných činnostech a používaných materiálech (datum první a poslední návštěvy uživatele / trvání návštěvy / čas příchodu a odchodu apod.). Data jsou uchovávána po dobu 90 dní.
Pokud jste souhlasili se čtením odpovědí, můžete později kdykoliv své rozhodnutí změnit a zakázat statistické analýzy dat o vaší navigaci přímo v nastavení aplikace.

Reklama

Identifikátor reklamy (např. ‚ad-ID’’IDFA‘) je uživatelsky specifický mobilní identifikátor přiřazený vašemu zařízení nebo operačnímu prostředí. Vezměte prosím na vědomí, že tyto údaje sledujeme a vyhodnocujeme, abychom mohli přizpůsobit naše reklamní kampaně. Vaše reklamní ID může být dále získáno a zpracováno výrobcem vašeho mobilního zařízení, pokud to nezakážete nastavením parametru vašeho mobilní zařízení.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

Aplikace jiných dodavatelů

Chcete-li využívat služby třetích stran, zpravidla musíte přijmout jejich podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů. My budeme shromažďovat oprávnění, která udělíte třetím stranám, a zpracovávat tyto údaje, abychom na základě vaší volby mohli spravovat přístupová oprávnění. Rozhodnutí, zda budete tyto služby třetích stran využívat, je zcela na vás. Vezměte na vědomí, že udělená oprávnění můžete zase kdykoliv zrušit přímo z mobilní aplikace.
Berete na vědomí, že možnost přihlásit se k využívání těchto služeb třetích stran vám jako službu poskytuje společnost NETATMO, která však v žádném případě tyto služby neřídí. NETATMO proto formálně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za tyto služby třetích stran.

Odinstalování mobilní aplikace

Odinstalováním mobilní aplikace neodstraníte své údaje. Pokud chcete své údaje okamžitě odstranit, zašlete požadavek na privacy@netatmo.com. Také si vás dovolujeme informovat, že pokud proti tomu nevznesete námitku, bude váš účet a veškerá související data produktu smazána, pokud nebude po dobu 3 let vykazovat žádnou aktivitu.

Mobilní aplikace WEATHER

Mobilní aplikace WEATHER vám umožňuje spárovat Meteostanici NETATMO a její příslušenství (vnější modul / vnitřní modul / anemometr / srážkoměr).
Tato konkrétní služba zahrnuje zpracování osobních údajů v následujících formách:

Umístění vaší Meteostanice (GPS) bude zpracováno dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu, identifikace dostupného Wi-Fi připojení a zobrazování přesnějších informací.
Na základě vašeho výslovného souhlasu, o který vás požádáme v okamžiku registrace, budou tyto údaje také použity k tomu, abychom vás mohli umístit na meteorologickou mapu NETATMO WeatherMap.
Umístění vaší Meteostanice bude uchováno do doby, než toto umístění změníte. Pokud po instalaci Meteostanici přemístíte, můžete její polohu kdykoliv nechat znovu zaměřit, abyste získávali přesnější informace a byli správně umístění na WeatherMap. V takovém případě si od vás systém vyžádá výslovný souhlas. Nebo můžete novou adresu zadat manuálně.
Vezměte na vědomí, že ve výchozím nastavení je zapojení do WeatherMap neaktivní. Pokud se rozhodnete přispívat do WeatherMap NETATMO, budou sdíleny pouze vaše údaje z exteriéru. Údaje z interiéru zůstanou soukromé. Pokud se nechcete zapojit, nebudeme sdílet žádné vaše údaje a pouze vy uvidíte svou Meteostanici na mapě. Pokud se rozhodnete zapojit, dovolujeme si vás informovat, že můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat v nastavení Meteostanice (Nastavení > Název stanice > Pokročilé).

Jazyk vašeho zařízení, vaše město a země (určené podle IP adresy) budou zpracovány podle smluvních podmínek pro nastavení jazyka vaší aplikace a časového pásma.

Také budeme shromažďovat naměřené údaje odpovídající produktu (teplota, vítr, srážky, nadmořská výška určená lokalizací produktu, tlak, hladina zvuku, vlhkost a CO2) dle smluvních podmínek a předávat je do vaší aplikace k zajištění služby. Na základě našeho legitimního zájmu o zlepšování našich produktů a služeb budeme také zpracovávat údaje z měření pro analýzy našeho výzkumného oddělení, abychom mohli nadále zlepšovat obsah a funkce našich produktů a služeb.V případě souhlasu mohou být data externího měření sdílena s partnery třetích stran za účelem zlepšení předpovědi počasí nebo statistických studií za daný čas.

Názvy produktu a domova budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem personalizace vašeho uživatelského rozhraní.

Datum a čas instalace každého produktu a datum a čas poslední kontroly každého produktu budou zpracovány dle smluvních podmínek pro účely zákaznické podpory a rušení neaktivních účtů.

Následující technické údaje: MAC adresa každého produktu, síťová IP adresa, síťový provoz, stav Wi-Fi, mobilní IP adresa, typ a verze mobilního zařízení budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu, používání řešení a distribuce upozornění zpráv o počasí.


S výjimkou umístění vaší meteorologické stanice, jakož i naměřených údajů týkajících se každého produktu (teplota, vítr, déšť, nadmořská výška odvozená od umístění produktu, tlak, hladina zvuku, vlhkost, CO2), které jsou uchovávány po dobu 10 roky našimi partnery od jejich shromažďování pro účely výzkumu a statistické analýzy, jsou všechny výše uvedené údaje uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu (který můžete ukončit zasláním požadavku na smazání údajů na adresu privacy@netatmo.com). Také si vás dovolujeme informovat, že pokud proti tomu nevznesete námitku, bude váš účet a veškeré související údaje produktu smazány, pokud nebude po dobu 3 let vykazovat žádnou aktivitu. Také můžete produkt resetovat, na základě čehož budou okamžitě smazána veškerá jím dosud pořízené údaje.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

Mobilní Aplikace ENERGY

Mobilní Aplikace ENERGY vám umožňuje spárovat váš Inteligentní Termostat NETATMO a jeho příslušenství (Inteligentní Termostatické Hlavice).
Tato konkrétní služba zahrnuje zpracování osobních údajů v následujících formách:

Umístění produktu (GPS) bude zpracováno dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu, identifikace dostupného Wi-Fi připojení a získávání externí teploty.

Jazyk vašeho zařízení, vaše město a země (určené podle IP adresy) budou zpracovány podle smluvních podmínek pro nastavení jazyka vaší aplikace.

Také budeme shromažďovat naměřené údaje odpovídající produktu (teplota) dle smluvních podmínek a předávat je do vaší aplikace za účelem zajištění služby. Na základě našeho legitimního zájmu o zlepšování našich produktů a služeb budeme také zpracovávat naměřené údaje pro analýzy našeho výzkumného oddělení, abychom mohli nadále zlepšovat obsah a funkce našich produktů a služeb.

Plán vytápění (podle uživatele a zařízení) bude zaznamenán a zpracován podle smluvních podmínek a předáván do vaší aplikace. Tyto údaje také slouží k provozu řešení.

Pokud nám poskytnete následující údaje: Zdroje energie, typ domu, povrch domu v m2, zpracujeme je dle smluvních podmínek, abychom vám mohli poskytovat přesnější a personalizované informace.

Názvy produktu a domova, název a typ pokoje budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem personalizace vašeho uživatelského rozhraní.

Datum a čas instalace každého produktu a datum a čas poslední kontroly každého produktu budou zpracovány dle smluvních podmínek pro účely zákaznické podpory a rušení neaktivních účtů.

Následující technické údaje: MAC adresa každého produktu, síťová IP adresa, síťový provoz, stav Wi-Fi, mobilní IP adresa, typ a verze mobilního zařízení budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu, poskytování služby a údržby termostatu a jeho příslušenství.


Tyto údaje budou uchovávány po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu (který můžete ukončit zasláním požadavku na smazání údajů na adresu privacy@netatmo.com). Také si vás dovolujeme informovat, že pokud proti tomu nevznesete námitku, bude váš účet a veškeré související údaje produktu smazány, pokud nebude po dobu 3 let vykazovat žádnou aktivitu.
Produkt můžete také resetovat, na základě čehož budou okamžitě smazána veškeré jím dosud pořízené údaje.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

Mobilní aplikace AIR CARE

Mobilní aplikace AIR CARE vám umožní spárovat zařízení NETATMO Inteligentní Senzor Kvality Ovzduší V Interiéru.
Tato konkrétní služba zahrnuje zpracování osobních údajů v následujících formách:

Umístění produktu Inteligentní Senzor Kvality Ovzduší V Interiéru (GPS) bude zpracováno dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu, identifikace dostupného Wi-Fi připojení a získávání externí teploty.

Jazyk vašeho zařízení, vaše město a země (určené podle IP adresy) budou zpracovány podle smluvních podmínek pro nastavení jazyka vaší aplikace.

Názvy produktu Inteligentní Senzor Kvality Ovzduší V Interiéru, domov a místnosti budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem personalizace vašeho uživatelského rozhraní.

Také budeme shromažďovat naměřené údaje odpovídající produktu (teplota, vlhkost, CO2) dle smluvních podmínek a předávat je do vaší aplikace k zajištění služby. Na základě našeho legitimního zájmu o zlepšování našich produktů a služeb budeme také zpracovávat údaje z měření pro analýzy našeho výzkumného oddělení, abychom mohli nadále zlepšovat obsah a funkce našich produktů a služeb.

Datum a čas instalace každého produktu a datum a čas poslední kontroly každého produktu budou zpracovány dle smluvních podmínek pro účely zákaznické podpory a rušení neaktivních účtů.

Následující technické údaje: MAC adresa každého produktu, síťová IP adresa, síťový provoz, stav Wi-Fi, mobilní IP adresa, typ a verze mobilního zařízení budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu, poskytování služby a údržby produktu.


Tyto údaje budou uchovávány po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu (který můžete ukončit zasláním požadavku na smazání údajů na adresu privacy@netatmo.com). Také si vás dovolujeme informovat, že pokud proti tomu nevznesete námitku, bude váš účet a veškeré související údaje produktu smazány, pokud nebude po dobu 3 let vykazovat žádnou aktivitu.
Produkt můžete také resetovat, na základě čehož budou okamžitě smazána veškeré jím dosud pořízené údaje.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

Mobilní aplikace SECURITY

Mobilní aplikace SECURITY vám umožní spárovat bezpečnostní zařízení NETATMO, jako jsou Inteligentní Interiérová Kamera, Inteligentní Venkovní Kamera, Inteligentní Video Zvonek, Inteligentní Snímač pro Detekci Otevřených Oken a Dveří, Inteligentní Detektor Kouře a Inteligentní Detektor Oxidu Uhelnatého.
Ve všech článcích se pojem „kamera“ vztahuje na Inteligentní Interiérová Kamera, Inteligentní Venkovní Kamera a Inteligentní Video Zvonek
Používání našich bezpečnostních kamer zahrnuje zpracování osobních údajů v následujících formách:

GPS souřadnice umístění bezpečnostních kamer a příslušenství (Inteligentní Snímač pro Detekci Otevřených Oken a Dveří) budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu a zjištění dostupného Wi-Fi připojení.

Typ a počet bezpečnostních zařízení připojených ke kameře (Tags – Siréna – Inteligentní Snímač pro Detekci Otevřených Oken a Dveří) budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu a zajištění služby.

Poloha vašeho mobilního zařízení bude na základě vašeho výslovného souhlasu zpracována pro účely geofencingu, aby bylo možné určit, kdy opustíte svůj domov, na pozadí (i když je aplikace zavřená nebo se nepoužívá).

Jazyk vašeho zařízení, vaše město a země (určené podle IP adresy) budou zpracovány podle smluvních podmínek pro nastavení jazyka vaší aplikace.

Názvy kamer, příslušenství, domov a místnosti budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem personalizace vašeho uživatelského rozhraní.

Měření prováděná na produktech (protokol událostí, obsazení domova) budou zpracována dle smluvních podmínek za účelem personalizace služby podle vašich potřeb.

Také budeme shromažďovat naměřené údaje odpovídající produktu (události z Kamer, Tags, Sirén, Inteligentních Snímačů pro Detekci Otevřených Oken a Dveří a uživatelské zprávy) dle smluvních podmínek a předávat je do vaší aplikace k zajištění služby.

Datum a čas instalace každého produktu a datum a čas poslední kontroly každého produktu budou zpracovány dle smluvních podmínek pro účely zákaznické podpory a rušení neaktivních účtů.

Následující technické údaje: MAC adresa každého produktu, síťová IP adresa, síťový provoz, stav Wi-Fi, mobilní IP adresa, typ a verze mobilního zařízení budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu, poskytování služby a údržby kamer a jejich příslušenství.


Tyto údaje budou uchovávány po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu (který můžete ukončit zasláním požadavku na smazání údajů na adresu privacy@netatmo.com). Také si vás dovolujeme informovat, že pokud proti tomu nevznesete námitku, bude váš účet a veškeré související údaje produktu smazány, pokud nebude po dobu 3 let vykazovat žádnou aktivitu.
Bezpečnostní kamery a jejich příslušenství můžete také resetovat, na základě čehož budou okamžitě smazány veškeré jimi dosud pořízené údaje.
Také můžete kdykoliv smazat události v parametru v nastavení (týden, měsíc nebo rok). Tyto události budou vymazány z backendových systémů po jejich smazání z SD karty produktu.

SPECIFIKA BEZPEČNOSTNÍ KAMERY – PŘÍSTUP K DATŮM

Pokud se v rámci nahlášení problému a jednání se zákaznickou podporou sami rozhodnete poslat nám video pořízené bezpečnostní kamerou, můžeme vás požádat o souhlas se zpracováním těchto dat za účelem zlepšení algoritmů a fungování našich bezpečnostních kamer.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Vezměte na vědomí, že naše Interiérové Kamery umožňují zpracování biometrických údajů pro účely jednoznačné identifikace osob. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena. Zpracování biometrických údajů můžete kdykoliv zakázat přímo v nastavení aplikace SECURITY.
Údaje umožňující toto zpracování jsou uložena lokálně na SD kartě vašeho produktu (vámi vytvořený profil, vaše odpovědi při používání algoritmu). NETATMO hostuje pouze vámi definované události, a to do doby, než je vymažete, nebo po vámi nastavenou dobu. NETATMO nebude zpracovávat tyto údaje za účelem identifikace skutečných osob.
Naše bezpečnostní kamery byly vyvinuty výhradně k osobnímu a domácímu použití.
Umožní vám určit účel a způsob požadovaného zpracování. Z toho důvodu je nutné, abyste dodržovali veškerou platnou legislativu ohledně ochrany osobních údajů, práv k fotografiím a soukromí.
Pokud se rozhodnete používat naše bezpečnostní kamery k jinému účelu, budete považováni za výhradního správce údajů, zatímco NETATMO zůstane zpracovatelem údajů.
V každém případě zodpovídáte při používání těchto produktů a služeb za dodržování příslušné legislativy a máte povinnost informovat své návštěvníky o používání bezpečnostních kamer a jejich funkcích. V případě potřeby, v závislosti na vašich aktivitách, může být nutné vyžádat si předem jejich výslovný souhlas.
Používání našeho Inteligentního Detektoru Kouře / Inteligentní Detektor Oxidu Uhelnatého zahrnuje zpracování osobních údajů v následujících formách:

Umístění Inteligentního Detektoru Kouře / Inteligentní Detektor Oxidu Uhelnatého (GPS) bude zpracováno dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu, identifikace dostupného Wi-Fi připojení a získávání externí teploty.

Jazyk vašeho zařízení, vaše město a země (určené podle IP adresy) budou zpracovány podle smluvních podmínek pro nastavení jazyka vaší aplikace.

Název Inteligentního Detektoru Kouře / Inteligentní Detektor Oxidu Uhelnatého, domova a místnosti budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem personalizace vašeho uživatelského rozhraní.

Také budeme shromažďovat informace o jednotlivých produktech (stav Inteligentní Detektor Kouře / Inteligentní Detektor Oxidu Uhelnatého, čas poslední detekce, počáteční čas, koncový čas, stav manipulace, datum posledního zvukového testu) dle smluvních podmínek a předávat je do vaší aplikace za účelem zajištění služby. Na základě našeho legitimního zájmu o zlepšování našich produktů a služeb budeme také zpracovávat údaje z měření pro analýzy našeho výzkumného oddělení, abychom mohli nadále zlepšovat obsah a funkce našich produktů a služeb.

Datum a čas instalace každého produktu a datum a čas poslední kontroly každého produktu budou zpracovány dle smluvních podmínek pro účely zákaznické podpory a rušení neaktivních účtů.

Následující technické údaje: MAC adresa každého produktu, síťová IP adresa, síťový provoz, stav Wi-Fi, mobilní IP adresa, typ a verze mobilního zařízení budou zpracovány dle smluvních podmínek za účelem registrace produktu, poskytování služby a údržby Inteligentního Detektoru Kouře / Inteligentní Detektor Oxidu Uhelnatého.


Tyto údaje budou uchovávány po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu (který můžete ukončit zasláním požadavku na smazání údajů na adresu privacy@netatmo.com). Také si vás dovolujeme informovat, že pokud proti tomu nevznesete námitku, bude váš účet a veškeré související údaje produktu smazány, pokud nebude po dobu 3 let vykazovat žádnou aktivitu.
Inteligentní Detektor Kouře / Inteligentní Detektor Oxidu Uhelnatého můžete také resetovat, na základě čehož budou okamžitě smazána veškerá jím dosud pořízené údaje.
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.

NETATMO PRO

Chcete-li se stát certifikovaným instalačním technikem NETATMO, musíte se zaregistrovat na našich webových stránkách, abyste mohli absolvovat naše online školení a test.
K tomu je třeba, abyste nám poskytli svou e-mailovou adresu, jméno a příjmení. Vezměte PROsím na vědomí, že poskytnutí těchto údajů je povinné a nutné PRO vaši registraci jako instalačního technika NETATMO. Pokud tyto povinné údaje neposkytnete, nebudeme vám moci zřídit uživatelský účet.

Na základě smlouvy zpracujeme vaše údaje, abychom vám mohli zřídit a spravovat účet NETATMO PRO.

Na základě našeho legitimního zájmu o zlepšení vztahů s našimi klienty zpracujeme tyto údaje, abychom mohli vytvořit váš osobní soubor v našem CRM nástroji Mailchimp.

Také můžeme zpracovat vaši e-mailovou adresu za účelem komunikace a přímého marketingu. Další informace o tomto zpracování najdete v kapitole KOMUNIKACE A PŘÍMÝ MARKETING výše.

Když budete využívat našich služeb, budeme shromažďovat vaše výsledky testů (PRO jednotlivé produkty) dle smluvních podmínek a zpracovávat tyto údaje za účelem vydání vašeho profesního certifikátu.


Tyto údaje budou uchovávány po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu (který můžete ukončit zasláním požadavku na smazání údajů na adresu contact-pro@netatmo.com).
Další informace o příjemcích údajů, kteří mohou mít užitek z přístupu k vašim osobním údajům, najdete v kapitole PŘÍSTUP K ÚDAJŮM.
Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu: contact-pro@netatmo.com. Další informace o svých právech dle legislativy na ochranu osobních údajů najdete v kapitole UPLATNĚNÍ PRÁV UŽIVATELE.

POVINNOSTI INSTALAČNÍHO TECHNIKA

Jako NETATMO PRO (certifikovaný instalační technik) máte ve chvíli instalace produktu NETATMO povinnost přímo informovat koncové uživatele o tom, že si mají přečíst Podmínky používání a Zásady ochrany soukromí na naší webové stránce.

PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Ochranu vašich osobních údajů považujeme za důležitou součást našeho vztahu s vámi. Dovolujeme si vás tímto informovat, že na základě služby, kterou využíváte, budou mít k vašim osobním údajům přístup následující příjemci, a to s omezeními pro jednotlivé účely:

Příslušná interní oddělení NETATMO se sídlem ve Francii:

Týmy pro výzkum a vývoj (R&D), které mají na starosti naše inteligentní řešení, mají za účelem dosažení svých úkolů přístup: k údajům o zákaznických účtech (pouze e-mailová adresa) (viz část ZALOŽENÍ ÚČTU), informace shromážděné technickými soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování služeb (viz sekce Prohlížení našich webových stránek a používání webových aplikací a Soubory cookie a podobné technologie používané v mobilních aplikacích), data zpracovaná v souvislosti s používáním Produktů (viz sekce Mobilní aplikace WEATHER, Mobilní Aplikace ENERGY , Mobilní aplikace AIR CARE, Mobilní aplikace SECURITY, s výjimkou biometrických dat, která zůstávají místně na produktu)

Týmy naší zákaznické podpory mají za účelem dosažení svého poslání přístup k údajům o zákaznických účtech (viz část ZALOŽENÍ ÚČTU), data shromážděná během vašich kontaktů s Technická podpora (viz část KONTAKTOVÁNÍ NAŠÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY), data shromážděná jako součást nákupu v internetovém obchodě (viz část Nákup v našem internetovém obchodě), Údaje o účtu pro NETATMO PRO (viz část NETATMO PRO ), k datům zpracovaným v souvislosti s používáním Produktů (viz sekce Mobilní aplikace WEATHER, Mobilní Aplikace ENERGY , Mobilní aplikace AIR CARE, Mobilní aplikace SECURITY s výjimkou biometrických dat, která zůstávají místně na produktu)

Naše marketingové týmy mají za účelem dosažení svého poslání přístup k: údajům o zákaznických účtech (e-mailová adresa) (viz část ZALOŽENÍ ÚČTU), informací shromážděným reklamou cookies a míry (viz část Prohlížení našich webových stránek a používání webových aplikací), historie vašich nákupů (viz část Nákup v našem internetovém obchodě), další možná data, zatímco nákup online (např. datum výročí viz Přímý marketing prostřednictvím elektronické pošty), data shromážděná jako součást analytického profilování (viz část Komunikace v Aplikacích a Nabízená Oznámení), údaje shromážděné našimi reklamními identifikátory (viz část Soubory cookie a podobné technologie používané v mobilních aplikacích

Naše prodejní týmy online mají za účelem plnění svých úkolů přístup k datům přenášeným soubory cookie třetích stran, jejichž cílem je zlepšit navigaci, funkčnost a uživatelský dojem z webu (viz část Prohlížení našich webových stránek a používání webových aplikací)

Naše týmy pro správu prodeje mají za účelem plnění svých misí přístup k údajům shromážděným během online nákupů (viz část Nákup v našem internetovém obchodě)

Naše prodejní týmy mají přístup k datům účtu NETATMO PRO za účelem provádění jejich přiřazení (viz část NETATMO PRO )Poskytovatel služby MICROSOFT AZURE, jehož datová centra se nacházejí v Nizozemsku, zodpovídající za hostování cloudové architektury NETATMO, který hostuje veškerá data související s našimi produkty a službami;

Poskytovatel služeb CROC, jehož datová centra se nacházejí v Rusku, je odpovědný za hostování e-mailů ruských uživatelů, aby byly v souladu s ruskými nařízeními;

Poskytovatel služby ONLINE se sídlem ve Francii, který zodpovídá za hostování historických údajů o produktech;

Poskytovatel služby OVH se sídlem ve Francii zodpovídající za hosting záloh NETATMO;

Poskytovatel služby Mailchimp se sídlem v USA hostující data související s účty NETATMO PRO. Rovněž vezměte na vědomí, že společnost Mailchimp je držitelem certifikátu „Privacy Shield“ a že veškeré přenosy vašich dat do USA budou probíhat za bezpečnostních podmínek a podmínek ochrany soukromí, které jsou podle evropské legislativy považovány za adekvátní.

Při nákupu v našem internetovém obchodě poskytovatel služeb STRIPE se sídlem v Irsku, který zodpovídá za zpracování plateb;

AMAZON WEB SERVICE se sídlem v Irsku, který zodpovídá za hostování webových aplikací;

Poskytovatel služeb ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, se sídlem v Irsku, za účelem zasílání přímé marketingové komunikace, pokud je to relevantní;

Poskytovatel služeb ZENDESK, jehož datová centra se nacházejí v Německu, pro účely podpory zákazníků.. Rovněž vezměte na vědomí, že společnost Zendesk je držitelem certifikátu „Privacy Shield“ a my do smlouvy zahrnujeme standardní smluvní ustanovení Evropské komise, abychom zajistili přesun dat do USA za bezpečnostních podmínek a podmínek ochrany soukromí, jaké jsou podle evropské legislativy považovány za dostatečné.

Platformy a sociální média: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a YouTube mají v současnosti přístup k vaší historii procházení na našich webových stránkách a k vašim mobilním aplikacím, pokud k tomu dáte souhlas. Rovněž vezměte na vědomí, že tyto platformy a sociální média jsou držiteli certifikátu „Privacy Shield“ a že veškeré potenciální přenosy vašich dat do USA budou probíhat za bezpečnostních podmínek a podmínek ochrany soukromí, jaké jsou podle evropské legislativy považovány za dostatečné. Další informace najdete v kapitole Prohlížení našich webových stránek a používání webových aplikací.
Na základě vašeho výslovného souhlasu se také můžete rozhodnout sdílet své osobní údaje a měření s jinými platformami, jako jsou např. stránky sociálních sítí. V takovém případě berete na vědomí, že nejsme vlastníky těchto externích poskytovatelů služeb ani nad nimi nemáme kontrolu, a z toho důvodu neneseme žádnou odpovědnost za zpracování dat těmito externími poskytovateli. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany osobních údajů těchto externích poskytovatelů, abyste věděli, jakým způsobem zpracovávají vaše údaje.

GOOGLE v souvislosti s tím, že má přístup k historii vašeho procházení, když potvrdíte souhlas při příchodu na naše webové stránky a při použití mobilních aplikací. Rovněž vezměte na vědomí, že Google je držitelem certifikátu „Privacy Shield“ a že veškeré potenciální přenosy vašich dat do USA budou probíhat za bezpečnostních podmínek a podmínek ochrany soukromí, jaké jsou podle evropské legislativy považovány za dostatečné. Další informace najdete v kapitole Prohlížení našich webových stránek a používání webových aplikací.


Vezměte na vědomí, že uvedení zpracovatelé údajů jsou vázání mlčenlivostí a mohou zpracovávat vaše údaje pouze na základě našich smluvních podmínek a v souladu s platnou legislativou.

Můžete se rozhodnout učinit své osobní údaje a měření veřejně dostupné pro další uživatele a třetí strany na webových stránkách.

Můžete se rozhodnout umožnit dalším uživatelům, aby ovládali produkty instalované ve vaší domácnosti. V takovém případě je třeba, aby si tito uživatelé vytvořili vlastní osobní účet. Další informace o takovém umožnění najdete v Nápovědě na našich webových stránkách.

Společnost NETATMO může být rovněž vyzvána, aby předala vaše osobní údaje v nutných případech k ochranně oprávněných nároků subjektu údajů nebo jiné osoby, pokud to bude požadováno zákonem či uplatnění či obranně zákonných práv.


Analýzy údajů: Společnost NETATMO může provádět analýzy údajů měření uskutečněných jejími produkty. Veškeré údaje použité k takovému účelu budou před použitím anonymizovány. Společnost NETATMO pak může sdílet tyto anonymizované údaje s inzerenty, výzkumníky, obchodními partnery, publicisty a dalšími třetími stranami za účelem zpracování statistických studií.

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

NETATMO má zavedena odpovídající fyzická, elektronická a administrativní opatření na ochranu osobních údajů, která vyhovují platné legislativně. Především chrání vaše údaje během uložení, přenosu a zpracování před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnami, neautorizovaným přístupem a zveřejněním.
Nicméně si společnost NETATMO dovoluje uživatele upozornit na potenciální rizika v oblasti zachování důvěrnosti dat při používání internetu. Je na zodpovědnosti uživatele, aby používal zabezpečenou osobní počítačovou síť i správnou technickou konfiguraci zařízení pro připojení k jeho poskytovateli internetového připojení i dalších spojovacích zařízení jako Wi-Fi, 4G apod. Měli byste se proto dobře zamyslet nad tím, jaké informace nám prostřednictvím e-mailu a/nebo internetového přenosu zašlete. Pamatujte na to vždy, když sdílíte nějaké osobní údaje prostřednictvím webových stránek.

NEZLETILÍ

Při nabízení svých informačních služeb se NETATMO nezaměřuje na osoby mladší 16 let jako na uživatelskou skupinu.
NETATMO vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud dojde k získání nějakých informací týkajících se nezletilých osob, má zákonný zástupce takové osoby možnost kontaktovat DPO společnosti NETATMO na adrese privacy@netatmo.com a požádat o přístup, opravu, změnu či smazání těchto informací (další informace viz UPLATNĚNÍ PRÁV UŽIVATELE).

UPLATNĚNÍ PRÁV UŽIVATELE

Abyste udrželi své osobní údaje přesné, aktuální a kompletní, navštivte na webu sekci Můj účet. Kontaktovat nás můžete také níže uvedeným způsobem.
Připomínáme vám, že máte právo na mít přístup, možnost opravy či smazání svých osobních údajů. Můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů nebo zakázat jejich zpracování. Pokud jsme si od vás vyžádali souhlas k určitému zpracování, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
Pokud požádáte o smazání nebo odmítnete zpracování osobních údajů nezbytných k poskytování našich služeb a/nebo údajů, které jsou označeny jako povinné, nebudete moci nadále využívat příslušných služeb, k jejichž fungování je zpracování těchto dat nezbytné.
Pokud je zpracování prováděno automaticky na základě souhlasu nebo smluvních podmínek, máte právo vyžádat si od nás vámi poskytnuté osobní údaje ve snadno přístupném formátu (právo na přenosnost).
Svá práva můžete uplatnit kdykoliv oproti předložení platných dokumentů, a to zasláním požadavku našemu pověřenci pro ochranu údajů na adresu privacy@netatmo.com.
Vaše žádost bude vyřízena do jednoho měsíce od přijetí. V případě potřeby může být tato lhůta prodloužena na dva měsíce z důvodu složitosti nebo příliš mnoha požadavků. V takovém případě budete o tomto prodloužení i jeho důvodech informováni do jednoho měsíce od přijetí vašeho požadavku.
Uplatnění práv není nijak zpoplatněno, pokud se nebude jednat o případ zcela neopodstatněného nebo příliš náročného požadavku. V takovém případě si NETATMO rovněž vyhrazuje právo na váš požadavek nereagovat.
Rovněž máte právo definovat pokyny ohledně dalšího nakládání s vašimi osobními údaji v případě vašeho úmrtí.
V případě nespokojenosti s naší reakcí vám připomínáme, že máte právo podat stížnost u francouzského úřadu na ochranu údajů, kterým je Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL): https://www.cnil.fr/

ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU

Legislativa se může změnit, naše webové stránky nebo služby se mohou dál vyvíjet, můžeme začít spolupracovat s novými poskytovateli služeb. V důsledku toho může společnost NETATMO potřebovat upravit tyto Zásady ochrany soukromí a vyhrazuje si právo kdykoliv tak učinit.
Tyto Zásady ochrany soukromí jsou neustále k dispozici na našich webových stránkách.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Váš přístup ke službám NETATMO a jejich používání prostřednictvím webu podléhá Podmínkám používání, které najdete na adrese https://www.netatmo.com.

DEFINICE

GDPR: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
DPO: Pověřenec pro ochranu údajů
Subjekt údajů: identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. V těchto Zásadách ochrany soukromí: koncový uživatel/ zákazník
Správce údajů: fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný subjekt, který samostatně nebo ve spolupráci s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů
Zpracovatel osobních údajů: fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný subjekt, který zajišťuje zpracování osobních údajů pro správce osobních údajů
Příjemce údajů: fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje předány, ať už se jedná o třetí stranu či nikoliv
Osobní údaje: veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.