Warunki programu promocyjnego „Gwarancja satysfakcji Netatmo””

  1. „Gwarancja Satysfakcji Netatmo” odnosi się do zakupu spełniającego wymogi produktu na terytoriach i podczas okresu ważności programu promocyjnego, jakie określono w niniejszych i warunkach oraz dodatkowych informacji umieszczonych na stronie Pomoc techniczna Netatmo | Gwarancja Satysfakcji klienta (respondet.com)

Organizatorem programu promocyjnego jest:  Netatmo SAS, francuska firma zarejestrowana pod nr: 532 501 848, z siedzibą pod adresem: 73, rue de Sèvres, Boulogne-Billancourt (92100), Francja.

Zobacz warunki poniżej.

 

  1. Produkty spełniające wymogi Produkty energetyczne [1] i kamery zewnętrzne [2] („Produkty spełniające wymogi”), kupowane wyłącznie od partnerów uczestniczących w operacji[3], na zasadach opisanych poniżej.

1 – Produkty energetyczne: Pakiet Startowy Netatmo — Inteligentne Głowice Termostatyczne, Dodatkowa Inteligentna Głowica Termostatyczna Netatmo, Inteligentny Termostat Netatmo, Inteligentny Termostat Modulacyjny (program promocyjny na ten produkt obowiązuje tylko w przypadku zakupu w  Niderlandach) zakupione w okresie od 15 wrzesień 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.. (data wystawienia faktury stanowi dowód) w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria (z wyjątkiem Liechtensteinu), Niderlandy, Belgia i Luksemburg, Polska oraz Republika Czeska.

2 Kamery zewnętrzne: Kamera Zewnętrzna z Alarmem i Kamera zewnętrzna bez Alarmu zakupione w okresie od 15 wrzesień 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (data faktury stanowi dowód) w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria (z wyjątkiem Liechtensteinu), Niderlandy, Belgia i Luksemburg, Polska oraz Republika Czeska

3 – Uczestniczący partnerzy: Program promocyjny obowiązuje wyłącznie w przypadku zakupów produktów spełniających wymogi Sprzedawców Gwarancji Satysfakcji Netatmo wymienionych na stronie: Pomoc techniczna Netatmo | Gwarancja Satysfakcji klienta (respondet.com) Zakupy w Amazon, Apple i sklepie internetowym Netatmo nie spełniają wymogów Gwarancji Satysfakcji Netatmo.

III. Jak można wziąć udział w programie „zadowolony lub zwrócony”?

 

Aby kwalifikować się do tej operacji, uczestnik powinien mieć co najmniej 18 lat i posiadać konto bankowe w kraju, w którym zakupiono Produkt spełniający wymogi.

 

  1. Kup i przetestuj swój Produkt spełniający wymogi

W celu objęcia programem promocyjnym Produkt spełniający wymogi musi być aktywowany i poddany testom przez co najmniej 100 dni, zanim zostanie zwrócony. Aktywacja produktu jest automatycznie rejestrowana podczas instalacji produktu.

  1. W razie niezadowolenia z produktu:

Uczestnik programu promocyjnego może zwrócić Produkt spełniający wymogi bez konieczności podawania przyczyn w następujących terminach:

  • Produkt energetyczny: w ciągu 180 dni od daty zakupu jednak nie później niż 30 czerwca 2023 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, pamiętając, że Produkt spełniający wymogi musi być aktywny przez co najmniej 100 dni.
  • Kamery zewnętrzne: w ciągu 180 dni od daty zakupu jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, pamiętając, że Produkt spełniający wymogi musi być aktywny przez co najmniej 100 dni.

O swojej decyzji dotyczącej zwrotu produktu należy poinformować nas za pomocą formularza kontaktowego widocznego na tej stronie

Wszelkie niekompletne, nieczytelne lub spóźnione wnioski zostaną odrzucone.

Po zatwierdzeniu wniosku uczestnika pod kątem zgodności opisanej w niniejszych warunkach, a zgłoszonego przez naszą agencję Respondet, Produkt zostanie zwrócony pocztą zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Respondet (tylko Szwajcaria: Ze względu na lokalne przepisy jesteśmy zmuszeni o zwrócenie się do naszych klientów ze Szwajcarii o zajęcie się procesem zwrotu).

Zwrotowi kosztów podlegają wyłącznie Produkty spełniające wymogi, będące w idealnym stanie i sprawne, posiadające oryginalną fakturę, komplet części i akcesoriów, i zapakowane w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Faktura powinna być przesłana online i musi być wyraźnie czytelna wraz z datą zakupu, imieniem i nazwiskiem kupującego, nazwą produktu i ceną na fakturze. Ponadto należy dołączyć wszystkie oryginalne i nieuszkodzone części łącznie ze wszystkimi akcesoriami.

Netatmo nie ponosi odpowiedzialności za koszty opakowania, wysyłki lub odinstalowania produktów.

Zwrot ceny zapłaconej za nabycie Produktu (łącznie z podatkiem) będzie mieć miejsce w ciągu maksymalnie 4 tygodni od potwierdzenia zwrotu i zostanie dokonany wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Częściowe zwroty nie są obecnie możliwe. W przypadku ubiegania się o zwrot pieniędzy cały sprzęt zakupiony podczas jednego zakupu musi zostać zwrócony jednocześnie.

Niniejszy program promocyjny działa niezależnie od innych przysługującym klientom praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności w zakresie konsumenckiego odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy zgłoszenia wad produktów w ramach postępowania reklamacyjnego, które kierowane powinny być bezpośrednio do sprzedawcy danych produktów, również tych które nie są objęte niniejszym programem promocyjnym.

Uczestnictwo w programie promocyjnym Gwarancja satysfakcji Netatmo oznacza zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie gromadzonych informacji przez Netatmo oraz jej usługodawców w celu zarządzania operacją na warunkach opisanych w polityce prywatności Netatmo https://legals.netatmo.com/?gsc=true&goto=privacy. Będą one przechowywane przez czas niezbędny do tego celu przetwarzania plus 2 lata.

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dokonywanego przetwarzania lub żądania jego ograniczenia. Uczestnik może skorzystać ze swoich praw, składając wniosek na adres privacy@netatmo.com