Všeobecné smluvní podmínky „Záruka spokojenosti Netatmo“

I. „Záruka spokojenosti Netatmo“ se vztahuje na nákup způsobilého produktu na územích a během doby platnosti uvedené v těchto podmínkách.
Navrhovatelem je francouzská společnost Netatmo SAS evidovaná pod č.: 532 501 848, se sídlem 73 rue de Sèvres, Boulogne-Billancourt (92100) Francie.

Přečtěte si níže uvedené všeobecné obchodní podmínky.

II. Co jsou způsobilé produkty? Zařízení řady Energy [1] (dále jen „způsobilé výrobky“) zakoupené výhradně od zúčastněných partnerů [2], jak je podrobně uvedeno níže.

1 Zařízení řady Energy: Starter Pack – Inteligentní Termostatické Hlavice Netatmo, Přídavná Inteligentní Termostatická Hlavice Netatmo, Inteligentní Termostat Netatmo, Inteligentní Modulační Termostat Netatmo (pouze v Nizozemí) zakoupené mezi 15. září 2023 a 31. prosince 2023 (jako důkaz je bráno datum vystavení daňového dokladu) v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko (vyjma Lichtenštejnska), Nizozemí, Belgie a Lucembursko, Polsko a Česká republika.

2 Venkovní kamery: Venkovní kamera se sirénou, Venkovní kamera bez sirény zakoupené mezi 15. září 2023 a 31. prosince 2023 (jako důkaz je bráno datum vystavení daňového dokladu) v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko (vyjma Lichtenštejnska), Nizozemí, Belgie a Lucembursko, Polsko a Česká republika.

3 Zúčastnění partneři: uvedení na stránce prodejců s možností garance záruky: Zákaznická podpora Netatmo | Záruka spokojenosti zákazníků (respondet.com) Na nákupy u Amazonu, Apple v internetovém obchodu Netatmo se nevztahuje záruka spokojenosti.

III. Jak se zapojit do programu „spokojený zákazník nebo vrácení peněz“?

Abyste se do této aktivity mohli zapojit, musíte být starší 18 let a mít vedený bankovní účet v zemi, ve které jste zaregistrováni a ve které byl zakoupen způsobilý produkt.

1. Kupte a otestujte svůj způsobilý produkt

Aby mohl být způsobilý produkt vrácen, musí být aktivován a testován nejméně 100 dní před jeho vrácením. Aktivace se zaregistruje automaticky při instalaci produktu.

2. Pokud nejste se svým nákupem spokojeni

Způsobilý produkt můžete vrátit bez uvedení důvodů v následujících lhůtách:

• do 180 dnů od data nákupu nebo nejpozději do 30. června 2024, podle toho, co nastane dříve, připomínáme, že způsobilý produkt musí být aktivní po dobu nejméně 100 dnů.

O svém rozhodnutí produkt vrátit nás informujete prostřednictvím kontaktního formuláře, který je uveden na této stránce.

Jakákoli neúplná, nečitelná nebo opožděná žádost bude zamítnuta.

Jakmile vaši žádost potvrdí naše agentura Respondet, můžete Produkt vrátit poštou podle pokynů vydaných společností Respondet.

Peníze budou vráceny pouze za způsobilé výrobky v bezvadném a funkčním stavu, s původním daňovým dokladem, se všemi kompletními díly a příslušenstvím a v původním nepoškozeném obalu. Daňový doklad musí být nahrán a musí být jasně čitelný včetně data nákupu, jména kupujícího, názvu produktu a uvedené ceny. Kromě toho, původní díly musí být bez poškození, a to včetně veškerého příslušenství.

Netatmo nenese odpovědnost za náklady na balení, poštovné nebo odinstalování produktů.

Cena zaplacená za pořízení Produktu (včetně daně) bude vrácena nejpozději do 4 týdnů po potvrzení vrácení a může být provedena pouze bankovním převodem na uvedený bankovní účet.

V současné době není možné vracet dílčí části nákupu. Pokud žádáte o vrácení peněz, musí být vráceno veškeré vybavení zakoupené v rámci jednoho nákupu.

Účastí na Záruce spokojenosti společnosti Netatmo souhlasíte s tím, že shromážděné informace budou společností Netatmo a jejími poskytovateli služeb zaznamenány a zpracovány pro účely vedení akce za podmínek popsaných v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Netatmo https://legals.netatmo.com/?gsc=true&goto=privacy . Budou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro účely tohoto zpracování plus 2 roky.
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a vymazání. Máte také právo vznést námitku proti provedenému zpracování nebo požádat o jeho omezení. Svá práva můžete uplatnit podáním žádosti na privacy@netatmo.com